Batı'ya Yön Veren Metinler Serisi

Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten bu yana Batı mentalitesini şekillendiren dünya görüşleri, kavramlar, inançlar, düşünce akım ve olgularını nakleden çok sayıda çeviri eser yayınlanmış olmakla birlikte, yayın sektörümüzün yapısal özelikleri nedeniyle, Türk okurunun kronolojik ve bütünlüklü bir Batı düşünce tarihi seçkisine kavuşması mümkün olamamıştır. 1940-1946 tercüme seferberliği bu alanda en kapsamlı bir girişim olarak ortaya çıkarken, Türkçeye kazandırılan 496 eserin hemen tümü edebiyat klasikleri olup, felsefe ders kitabı ihtiyacını karşılamak amacıyla çevrilen kimi filozofların eserleri Batı zihniyetinin gelişimindeki konumları, fikirlerinin öncesi ve sonrasına kaynaklık eden diğer yapıtlarla desteklenmemiş olmaları nedeniyle, eklektik bilgi dağarcıkları olarak kalmaktan kurtulamamış bulunmaktadırlar. Bu durum, bir yandan Türk okurunun Batı zihniyetini doğru okuyamıyor olması sonucunu getirirken, diğer yandan da okurun kendi tarihi varlığına ve konuma ilişkin sağlıklı değerlendirme yapmasına olanak vermemektedir.

Batıya Yön Veren Metinler seçkisi, medeniyetler arası ilişkilerin yaşamsal boyutlar kazandığı günümüzde, Türk gençlerinin Batı zihniyetini tanımlayan 325 düşünürünün fikirlerinin çekirdeği olduğu kabul edilen metinleri günümüz Türkçesine kazandırarak, kökenlerini Yahudi-Hıristiyan ve Yunan-Roma medeniyetlerinde gören Batı zihniyetinin temel fikirlerini Ishak peygamberden Arthur M.Schlensinger Jr.’ye, St.Thomas Acquinas’tan, Arnold Toynbee’ye uzanan bir spektrum içinde sunmuştur.