Siyaset Kitapları Serisi

Siyaset Kitapları Serisi, Kapadokya Üniversitesinin Kapadokya’yı uluslararası akademik çalışmaların cazibe merkezi haline getirerek bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmek vizyonu çerçevesinde 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Seri, Türkiye’nin yakın ilişki içinde bulunduğu coğrafyaların siyasi, iktisadi, tarihi, sosyolojik değerlendirmelerine ve etütlerine odaklanır. Yayınevimiz, bu bölgelerle ilgili disiplinler arası eleştirel çalışmaların, bölge ve dünya sorunlarına çözüm üretmeye yönelik analizlerin ve uzman değerlendirmelerinin yayımlanmasına öncelik verir ve bu yayınları teşvik eder.

Seri dahilinde Kapadokya bölgesi başta olmak üzere, dünya üzerindeki çeşitli bölgelerin sosyal, siyasi, iktisadi ve çevre ile ilgili sorunları ele alınmaktadır. Bu amaca yönelik olarak monograflar, farklı yazarların katkıda bulunduğu editörlü kitaplar, Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen çalıştay, seminer ve konferans metinleri, eski eserlerin çeviri yazıları, lisansüstü tezler kitap haline getirilerek açık erişimde yayımlanmaktadır. Siyaset Kitapları Serisi, Türkiye ve dünyadan akademisyenlerin kitap önerilerine açıktır. Seri için yapılan başvurular, seri editörünün ön değerlendirmesinin ardından görüşleri alınmak üzere alanlarında uzman hakemlerin değerlendirmesine sunularak yayımlanmakta, üst düzey uluslararası akademik standartlar çerçevesinde okuyucularla buluşturulmaktadır.

 

Seri Editörü

Doç. Dr. Halil Burak Sakal (Kapadokya Üniversitesi)

 

Siyaset Kitapları Serisi Eser Çağrısı

Kapadokya Üniversitesi Yayın Komisyonu, Siyaset Kitapları Serisi için kitap önerileri ve taslak metinleri kabul etmektedir. Seri dahilinde bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretme potansiyeli taşıyan güncel ve tarihi konularda kitaplar yayımlanmaktadır. Kapadokya Üniversitesi Yayınları dahilinde 2018 yılında başlatılan Siyaset Kitapları Serisi, Türkiye’ye ve Türkiye’nin içinde yer aldığı bölgeye yönelik disiplinler arası eleştirel çalışmaların, bölge ve dünya sorunlarına çözüm üretmeye yönelik analizlerin ve uzman değerlendirmeler yayımlamaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Yayın Komisyonu değerlendirmek üzere kitap önerilerini beklemektedir. Bu çerçevede monograflar veya editörlü kitaplar Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Siyaset Kitapları Serisi, Türkiye ve dünyadan akademisyenlerin kitap önerilerine açıktır. Seri için yapılan başvurular, seri editörünün ön değerlendirmesinin ardından görüşleri alınmak üzere alanlarında uzman hakemlerin değerlendirmesine sunularak yayımlanmakta, üst düzey uluslararası akademik standartlar çerçevesinde okuyucularla buluşturulmaktadır.

Siyaset Kitapları dahilinde, aşağıda sayılan konu başlıklarına odaklanılması planlanmaktadır. Önerilerin bu başlıklarla sınırlı olması zorunluluğu bulunmamaktadır:

  • Kapadokya bölgesinin tarihi ve güncel meselelerine ilişkin çalışmalar
  • Bölgesel ve yerel kalkınma, sürdürülebilirlik politikaları
  • Türkiye’de ve dünyada turizm politikaları, sürdürülebilir turizm
  • Su, çevre ve enerji konuları
  • Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinin tarihi ile ilgili arşiv çalışmasına dayalı araştırmalar
  • Uluslararası siyasete teorik yaklaşımlar
  • Bölge çalışmaları (Merkezi Asya, Uzak Asya, Avrasya, Arktik, Afrika, Orta Doğu, Amerika)
  • Türkiye siyasetine ilişkin analitik ve teorik yaklaşımlar
  • Eğitim, kültür ve sosyal politikalara ilişkin araştırma ve incelemeler
  • Kentleşme, kent-çevre ilişkisi ve yerel yönetimlerle ilgili güncel konularda yapılan çalışmalar

Seride yayımlanmak üzere önerilecek eserlerin hakemlik sürecine tabi olarak değerlendirilmek üzere her yılın en geç 31 Ağustos tarihine kadar Seri Editörü’ne burak.sakal@kapadokya.edu.tr adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Kitap çalışması, literatürdeki mevcut bilgi birikimine önemli bir katkı sunma potansiyeli olan, orijinal araştırmaya dayalı, daha önce yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere incelemede olmayan bir metin olmalıdır. Çalışma tutarlı ve belirgin bir argümana sahip olmalı ve bu argümanı destekleyecek yeterli kanıtları okuyucuya sunmalıdır. Çalışmada referanslar ve kaynaklar düzgün, kapsamlı ve tutarlı olmalı, İngilizce ve eğer varsa yerel dildeki kaynaklar yeterli miktarda kullanılmalıdır. Metin içinde referans verilen kaynakların listesi çalışmanın sonunda yer almalıdır.