Siyaset Kitapları Serisi

Siyaset Kitapları Serisi, Kapadokya Üniversitesinin Kapadokya’yı uluslararası akademik çalışmaların cazibe merkezi haline getirerek bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmek vizyonu çerçevesinde 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Seri, Türkiye’nin yakın ilişki içinde bulunduğu coğrafyaların siyasi, iktisadi, tarihi, sosyolojik değerlendirmelerine ve etütlerine odaklanır. Yayınevimiz, bu bölgelerle ilgili disiplinler arası eleştirel çalışmaların, bölge ve dünya sorunlarına çözüm üretmeye yönelik analizlerin ve uzman değerlendirmelerinin yayımlanmasına öncelik verir ve bu yayınları teşvik eder.

Seri dahilinde Kapadokya bölgesi başta olmak üzere, dünya üzerindeki çeşitli bölgelerin sosyal, siyasi, iktisadi ve çevre ile ilgili sorunları ele alınmaktadır. Bu amaca yönelik olarak monograflar, farklı yazarların katkıda bulunduğu editörlü kitaplar, Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen çalıştay, seminer ve konferans metinleri, eski eserlerin çeviri yazıları, lisansüstü tezler kitap haline getirilerek açık erişimde yayımlanmaktadır. Siyaset Kitapları Serisi, Türkiye ve dünyadan akademisyenlerin kitap önerilerine açıktır. Seri için yapılan başvurular, seri editörünün ön değerlendirmesinin ardından görüşleri alınmak üzere alanlarında uzman hakemlerin değerlendirmesine sunularak yayımlanmakta, üst düzey uluslararası akademik standartlar çerçevesinde okuyucularla buluşturulmaktadır.

 

Seri Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal (Kapadokya Üniversitesi)